Commentaarfase Diagnostiek en behandeling van bijniertumoren

De commentaarfase van de conceptrichtlijn Diagnostiek en behandeling van bijniertumoren is gestart. Tot en met 30 oktober a.s. kunt u commentaar indienen op deze richtlijn. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.