Commentaarfase concept richtlijnmodules cluster CVRM

De commentaarfase van vijf herziene concept richtlijnmodules van het cluster CVRM is gestart. Deze richtlijn behoort tot het cluster Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) binnen het modulair richtlijnonderhoud (Koploper I).

U kunt tot en met 22 september a.s. commentaar indienen. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.