Commentaarfase concept richtlijn AVM

De commentaarfase van de concept richtlijn cerebrale arterioveneuze malformatie (AVM) is van start gegaan. U kunt tot en met 14 april a.s. commentaar indienen. Voor meer informatie over deze commentaarronde, klik hier.