Commentaarfase cluster Otologie

De commentaarfase van de eerste drie herziene concept modules van de richtlijn Otitis Externa binnen het cluster Otologie is van start gegaan. U kunt tot en met 23 juni a.s. commentaar indienen. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.