Commentaarfase cluster Oesofagus- en maagcarcinoom

De commentaarfase van de herziene richtlijnmodules van het cluster Oesofagus- en maagcarcinoom (2e cyclus) is van start gegaan. U kunt tot en met 9 maart a.s. commentaar indienen op deze richtlijnmodules. Hier is meer informatie over deze commentaarronde te vinden.