Commentaarfase cluster Benigne Gynaecologie

De commentaarfase van de eerste drie concept richtlijnmodules van het cluster Benigne Gynaecologie is van start gegaan. Tot en met 3 juli a.s. kunt u commentaar indienen. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.