Coalitie beeldbeschikbaarheid voor tijdlijn radiologische onderzoeken

Tijdige, volledige en betrouwbare beschikbaarheid van eerder uitgevoerd radiologisch onderzoek, over de grenzen van zorginstellingen heen, vergroot de kwaliteit van zorg inhoudelijk en in doorlooptijd. Het voorkomt het onnodig herhalen van diagnostiek, van extra stralingsbelasting en kosten, en van verkeerde interpretaties bij gebrek aan gegevens. Met dit doel voor ogen wordt samengewerkt in de Coalitie Beeldbeschikbaarheid.

Elke zorgverlener zou in de eigen werkomgeving een chronologisch overzicht moeten hebben van alle (ergens in Nederland) verrichte beeldvorming bij een patiënt, zodat relevante eerdere beelden en verslagen kunnen worden betrokken bij de diagnostiek en behandeling van dat moment. Dit geldt bij nieuw radiologisch onderzoek, bij een reguliere verwijzing, in spoedsituaties, tijdens multidisciplinair overleg (MDO) en bij parallelle of gedeelde behandeling. Dit staat in de kwaliteitsstandaard, die uitgangspunt is voor de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) voor de geprioriteerde gegevensuitwisseling beeldbeschikbaarheid.

De kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de functionele vereisten aan landelijke beeldbeschikbaarheid van de NVvR: een tijdlijn radiologische onderzoeken. Het Zorginstituut heeft een pre-toets uitgevoerd van de kwaliteitsstandaard. Door Nictiz wordt een informatiestandaard opgesteld en NEN heeft de opdracht gekregen om normen te ontwikkelen. Uiteindelijk zal de Wegiz leiden tot een verplichting van het elektronisch uitwisselen van radiologische beelden en verslagen tussen zorginstellingen volgens de kwaliteitsstandaard en normen. De huidige planning is dat deze verplichting medio 2024 een feit zal zijn.

In de Coalitie Beeldbeschikbaarheid, die wordt gevormd door de NVvR, VWS, Twiin, Zorginstituut, Nictiz, NEN en TSV, vindt afstemming plaats over de te nemen stappen om het doel van landelijke beeldbeschikbaarheid te bereiken. Klik hier naar een video over de Coalitie, waarin dr. Mark Kruit, radioloog in het LUMC, vertelt over het doel en de rol van de radiologen.

Noot: Met een klik op de link wordt toestemming gegeven voor plaatsing van cookies van Vimeo.

Zie ook eerder nieuwsbericht Beeldbeschikbaarheid vooraan bij wet op gegevensuitwisseling d.d. 1 december 2021