Bepaal mee wat er op de Landelijke Hart- en Vaatagenda komt

De landelijke onderzoeksagenda van de Hartstichting wordt vernieuwd. Er staan ook onderwerpen op de lijst die de radiologie raken, en daarom attenderen we u erop dat ook u kunt stemmen op thema’s. De Hart- en Vaatagenda is leidend voor een resultaatgerichte aanpak om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren. De onderwerpen op de nieuwe agenda krijgen de komende jaren extra aandacht, bijvoorbeeld in het onderzoek of tijdens de campagnes van de Hartstichting.

De thema’s op de lijst zijn samengesteld door patiënten, beleidsmakers, artsen en andere betrokkenen. De vorige onderzoeksagenda dateert van 2014, maar hart- en vaatziekten zijn nog altijd zeer actueel. Tot en met 20 november kunt u stemmen via deze vragenlijst.

Lees meer over de Landelijke Hart- en Vaatagenda op de website van de Hartstichting.