Back (in)to the future: Radiologendagen 2021

Drie, twee, een, en we zijn live! In deze online editie van de Radiologendagen komen interessante thema's aan de orde die raken aan het thema Back (in)to the future. Zoals de radioloog van de toekomst: is dat een generalist of een superspecialist? Hoe en waar gaat de radioloog werken? Verandert dat het beeld dat anderen van de radioloog hebben? De sprekers zijn aanwezig in Gooiland Hilversum, waar een indrukwekkende techniekset in een studio is opgebouwd. De deelnemers kunnen vanaf huis of ziekenhuis actief deelnemen in de chat, en ook met elkaar en met de sponsoren contact opnemen. 

Lees hier meer...