Aansluiten bij kwaliteitsnetwerk NVvR?

Graag verwelkomen we uw vakgroep in ons nieuwe ‘kwaliteitsnetwerk’.

Afgelopen zomer heeft de Commissie Kwaliteit van de NVvR haar nieuwe beleidsplan 2022-2027 gepubliceerd.
De missie van dit kwaliteitsbeleid is het ‘vergroten van kennis, betrokkenheid en draagvlak van kwaliteitsdossiers’.
Er zijn 5 belangrijke thema’s gedefinieerd:
- netwerkvorming en samenwerking;
- zichtbaarheid en draagvlak;
- veilig werken en bekwaamheid;
- bevorderen implementatie;
- bevorderen innovaties, ICT en duurzaamheid.
 
Om de communicatie over kwaliteitsdossiers te verbeteren en korte lijnen te houden tussen vereniging en praktijk willen we een ‘kwaliteitsnetwerk’ inrichten.
Leden van dit digitale netwerk:
- ontvangen informatie over relevante ontwikkelingen en kwaliteitsdossiers;
- worden gevraagd om deze informatie te delen met hun collega-radiologen binnen de vakgroep;
- worden geconsulteerd bij vraagstukken rondom kwaliteit;
- worden geïnformeerd over nieuwe kwaliteitsprojecten en mogelijke deelname aan werkgroepen;
- kunnen de Commissie en/of andere leden van dit platform benaderen met vragen of ervaringen uit de praktijk op het gebied van kwaliteitszorg;

We streven er naar dat elke vakgroep radiologie van zorginstellingen in Nederland en elke NVvR sectie in dit netwerk is vertegenwoordigd. Op deze wijze hopen we een goede invulling te geven aan de speerpunten van het kwaliteitsbeleid en daarmee de kwaliteitszorg binnen de vereniging verder gestalte te geven.
 
We vragen u deze oproep binnen uw vakgroep radiologie te verspreiden en bespreken. Graag vernemen wij wie we namens uw vakgroep mogen verwelkomen in dit ‘kwaliteitsnetwerk’. Uw reactie, met naam en e-mailadres, is welkom per e-mail aan nvvr@radiologen.nl o.v.v. kwaliteitsnetwerk.
 
Met vriendelijke groet,
Commissie Kwaliteit

Meer informatie:
- Kwaliteitsbeleid
- Richtlijnen
- Kwaliteitsdocumenten (leidraden, standpunten, notities)