Uniformering coronaire CT-scans: van voorbereiding tot verslaglegging

Toelichting:

Beeldvorming van coronair arteriën met CT is in opkomst en wordt steeds vaker als diagnostische test van eerste keuze ingezet bij pijn op de borst klachten. Het maken van een coronaire CT-scan kan echter technisch lastig zijn door oa de beweeglijkheid van het hart. Goede patiënt voorbereiding, een goed ingesteld CT scan acquisitieprotocol en beeldpostprocessing zijn hierbij noodzakelijk. Voor een heldere communicatie tussen aanvrager, radioloog en patiënt is een compleet en gestructureerd verslag nodig.

Met dit project zijn uniforme protocollen voor beeld en verslag van coronaire CT-scans ontwikkeld om de kwaliteit te borgen en praktijkvariatie te reduceren. De landelijke dekking van coronaire CT zal kunnen toenemen, omdat ziekenhuizen gemakkelijker met dit cardiovasculair radiologisch onderzoek kunnen starten.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met de klinisch fysici (NVKF), cardiologen (NVVC) en MBB-ers (NVMBR) en gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

looptijd: 2020-2022
voorzitter: dhr dr. R.P.J. (Ricardo) Budde

Eindproducten:

- Coronaire CT-scans: uniformering van voorbereiding tot verslaglegging, maart 2023
- E-learning Coronaire CT ScansThis e-learning gives you the opportunity to practice with classifying CT-scans of the coronary arteries, following the CAD-Rads 2.0 system.

Toegang tot E-learning:

- Klik op E-learning Coronaire CT Scans of ga in de Digitale Leeromgeving (DLO) naar het tabblad "Meer aanbod" en klik op Radiologie > E-learnings NVvR > Coronaire CT Scans".
- Radioloog (in opleiding), maar nog geen account voor de Digitale Leeromgeving (DLO)? Stuur een e-mail naar het bureau van de NVvR om een DLO-account aan te vragen.