MRI diagnostiek bij rectumcarcinomen in het kader van de watch-and-wait behandeling: handleiding en teaching syllabus

Toelichting

De ‘watch-and-wait’ (W&W) behandeling heeft in de laatste jaren zijn intrede gedaan als potentiele behandeling voor rectumcarcinoom patiënten die na neoadjuvante chemoradiatie therapie zo goed hebben gerespondeerd dat er klinisch aanwijzingen zijn dat de tumor volledig in remissie is gegaan; een ‘complete respons’. Bij de W&W behandeling worden patiënten met een complete respons niet langer geopereerd (de standaard behandeling), maar intensief vervolgd met beeldvorming en endoscopie waarbij alleen in het geval van een teruggroei van de tumor nog wordt overgegaan tot chirurgie.

Initieel werd de W&W behandeling alleen toegepast in enkele sterk gespecialiseerde centra in de wereld binnen de kaders van klinische trials. De toepassing van de W&W behandeling wordt nu wereldwijd, en ook in Nederland verder verspreid door het uitbreiden van het aantal expertise centra om zo in meerder regio’s de behandeling te kunnen aanbieden. 

Met name voor centra die nog in de startfase van deelname aan W&W behandeling zijn, of centra die zelf geen W&W behandeling uitvoeren maar enkel patiënten doorverwijzen naar bestaande W&W expertise-centra, kan de selectie van de juiste patiënten een grote uitdaging vormen. De vereiste expertise van de radioloog in het multidisciplinaire behandel team en de vereiste kwaliteit van de diagnostiek en verslaglegging is van ‘superspecialistische’ aard gezien deze valt buiten het bestek van de tot nu toe gangbare richtlijnen. Een duidelijke handleiding met aanbevelingen hieromtrent ontbreekt dus ook in de tot nu toe beschikbare literatuur. 

Doelstelling van dit SKMS project was het ontwikkelen van een handleiding en teaching syllabus voor MRI diagnostiek bij rectumcarcinomen t.b.v. de W&W behandeling, met als belangrijkste onderdelen optimalisatie van MRI protocollen, interpretatie en verslaglegging. Deze instrumenten kunnen in een later stadium worden ingezet als implementatietools om de expertise omtrent beeldvorming bij W&W behandeling in Nederland uit te bouwen en de kwaliteit van de diagnostiek verder te optimaliseren. De handleiding en teaching syllabus is tijdens de AV van 18 juni 2020 door de NVvR geautoriseerd.

link: Handleiding en teaching syllabus 

voorzitter: mw. dr. D.M.J. (Doenja) Lambregts
juni, 2020