Integratie kwaliteitsvisitaties radiologie en nucleaire geneeskunde

Toelichting

In het afgelopen decennium zijn de radiologie en de nucleaire geneeskunde in toenemende mate naar elkaar toegegroeid. Per 1 juli 2015 zijn de opleiding tot radioloog en de opleiding tot nucleair geneeskundige gefuseerd tot één opleiding en in steeds meer ziekenhuizen gaan beide afdelingen samen. De kwaliteitsvisitaties van de NVvR en de NVNG werden tot op heden echter afzonderlijk van elkaar uitgevoerd. Om verdere integratie tussen de specialismen te bevorderen en visitatie van (toekomstig) gefuseerde afdelingen efficiënter te maken, is in dit SKMS project een nieuwe geïntegreerde normen- en waarderingssystematiek en visitatiemethodiek ontwikkeld, zodat het mogelijk wordt om gezamenlijke kwaliteitsvisitaties uit te voeren. Dit zal o.a. resulteren in een meer uniform kwaliteitsbeleid en een verlaging van de registratielast t.b.v. kwaliteitsvisitaties. 
In de AV van 17 juni 2021 is het geïntegreerde normenrapport kwaliteitsvisitatie NVvR-NVNG aan de leden gepresenteerd door dhr. dr. S. (Steven) van Bokhoven en vastgesteld. De nieuwe normen zullen geïmplementeerd worden in de kwaliteitsvisitaties vanaf einde 2021; dit wordt door het bureau gecommuniceerd met de betreffende instellingen.

Documenten:
- normenrapport Kwaliteitsvisitatie NVvR-NVNG (juni 2021)
- normenrapport kwaliteitsdomein klinische fysica (t.b.v. nucleaire geneeskunde)
- normenrapport kwaliteitsdomein radiofarmacie (t.b.v. nucleaire geneeskunde)
- visitatiereglement (juni 2021)
- handreiking geïntegreerde visitatiemethodiek (ook voor andere WV-en) 

Looptijd: 2019-2022
Voorzitter: mw. drs. J.B. (Janneke) Houwers / dhr. dr. G.P.Th. (Gerlof) Bosma