Toelichting op contributiefactuur 2024

Begin 2024 is aan elk lid van de NVvR de contributiefactuur verstuurd voor het jaar 2024. De contributietarieven van de NVvR worden jaarlijks geïndexeerd (besluit AV 10-11-2022).

De contributie, die u als gewoon lid aan de NVvR betaalt, bestaat enerzijds uit de contributie voor het lidmaatschap van de NVvR, anderzijds uit de contributie voor de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Deze laatste wordt door de NVvR geheven, is niet facultatief en wordt door de NVvR rechtstreeks afgedragen aan FMS. 

In 2024 blijft het gewone lidmaatschap van de NVvR toegankelijk voor radiologen en nucleair geneeskundigen, voor de laatst genoemde met een dubbellidmaatschapstarief. Voor deze leden wordt de contributie van FMS door de moedervereniging geheven. 

Zes secties hebben aan de NVvR gevraagd de contributie voor het sectielidmaatschap voor hen te innen (hoofd-halsradiologie, cardiovasculaire radiologie, kinderradiologie, interventieradiologie, neuroradiologie en musculoskeletale radiologie). Een regel is voor deze zes secties op elke contributiefactuur opgenomen, maar er staat bij vermeld of deze sectiecontributie voor u wel/niet van toepassing is en uiteraard is alleen een bedrag berekend als u lid van de betreffende sectie bent. Daarnaast kunt u natuurlijk ook lid zijn van een andere sectie, waarvoor de NVvR geen contributie incasseert, maar die staat dan niet op uw contributiefactuur. ​Bij uw profiel (klik op foto bovenin als u bent ingelogd) ziet u van welke secties u lid bent. Een sectielidmaatschap kunt u aanvragen in het tabblad 'secties' van deze website.

Voor meer informatie over de contributie van de sectie interventieradiologie, klik hier.

Het is mogelijk om een incassomachtiging te geven voor de automatische incasso van uw contributiefactuur.