Welkom bij de NVvR

Dit is de website van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de beroepsvereniging van radiologen in Nederland.

 

Onder NVvR vindt u informatie over de vereniging en het lidmaatschap, onder Kwaliteit staan o.a. richtlijnen en ander kwaliteitsbeleid, onder Opleiding staat informatie voor (aankomend) aios en opleiders, onder Praktijk en Wetenschap informatie voor praktiserend radiologen en andere belangstellenden. Bij Secties vindt u de aandachtsgebieden binnen de radiologie. De NVvR werkt samen met de NVNG en is lid van de FMS.

Inschrijven SWC Thoraxradiologie en Cardiovasculaire Radiologie

Nieuws

Op 29 september is het Wereld Hart Dag, een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn over hart- en vaatziekten. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 50.000 CT-scans van het hart gemaakt en vinden er meer dan 25.000 MRI-onderzoeken van het hart plaats. Radiologen...
29 september, 2023 - 15:00
Buiten is het nog niet echt herfstig maar de herfstuitgave van de MemoRad is toch uit. Hoewel rijkelijk gevuld met een gevarieerd aanbod, zijn er twee elementen van ons vakgebied te ontdekken die de inhoud van dit nummer verbinden: 1) de drang naar verandering en 2) de...
28 september, 2023 - 17:30
In navolging van de succesformule CLUB Sandwich van 2023 gaan we op 23 en 24 mei 2024 weer een mooi congres voor radiologisch Nederland organiseren met als thema ‘Zien en gezien worden’.
28 september, 2023 - 17:15

Patiënteninformatie

Informatie radiologie

De website Thuisarts.nl biedt informatie over ziekte en gezondheid gemaakt door artsen. Hier is informatie te vinden over de radiologische onderzoeken echo, MRI, röntgenfoto en CT-scan. Klik hier voor een overzicht op de NVvR website.

Daarnaast hebben veel ziekenhuizen patiëntenfolders over radiologische onderzoeken op hun website staan. Het bureau van de NVvR is niet ingericht op het beantwoorden van vragen van patiënten. Deze vragen kunt u stellen aan uw behandelend arts, het patiëntenservicebureau van uw ziekenhuis of de Patiëntenfederatie Nederland (www.patientenfederatie.nl).

Informatie straling

Bij de radiologische onderzoeken röntgenfoto en CT-can wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling. Er is op de NVvR website een pagina voor zowel radiologen als andere geïnteresseerden over straling. Daar is ook een voorlichtingspagina over straling voor patiënten te vinden.,

Toelichting bij een radiologisch verslag

Zorgverleners zijn verplicht om gegevens over hun patiënten vast te leggen in een medisch dossier. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn behandelaar geregeld. Ook de rechten en plichten rond het medisch dossier. Er is bijvoorbeeld geregeld dat u in uw medisch dossier mag kijken (recht op inzage) en met wie uw arts uw gegevens mag delen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

In het medisch dossier kunnen ook verslagen staan over radiologisch onderzoek. Deze verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt.  Wij verzoeken u niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Eventuele vragen of opmerkingen, die u naar aanleiding van de verslagen heeft, kunt u het beste noteren en tijdens uw volgende afspraak met uw behandelaar bespreken. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis en de interpretatie van deze verslagen.

Geschiedenis, opleiding en jeugd

Op het YouTube-kanaal van de NVvR staat een film over de geschiedenis van de Nederlandse radiologie en een film over de opleiding tot radioloog. Jongere geïnteresseerden kunnen kijken naar een aflevering van het Klokhuis over radiologie uit 2009 of een aflevering van Topdoks uit 2017.

RadiologyInfo (Engelstalig)

RadiologyInfo is de website van de RSNA (Radiological Society of North America) en de ACR (American College of Radiology) met Engelstalige informatie over radiologische onderzoeken en behandelingen. Voor Engelstalige informatie over de NVvR klik hier.

Radiologie en screening

Met radiologisch onderzoek kan vroegtijdig een ziekte of diagnose worden vastgesteld. Screening zonder dat iemand klachten heeft of zonder medische indicatie heeft echter ook nadelen, zoals de mogelijkheid dat 'iets' wordt gezien dat uiteindelijk niets blijkt te zijn of het bieden van schijnzekerheid. In de kwartaaluitgave MemoRad zomer 2023 van de NVvR is een artikel te vinden waarin de voors en tegens van preventieve screening worden besproken.  

Standpunt NVvR screening

De NVvR heeft een bestuursstandpunt over het gebruik van screenende total body scans van maart 2008, dat in 2015 opnieuw is bevestigd. De NVvR pleit ervoor om preventief gezondheidsonderzoek alleen toe te staan als de baten daarvan wetenschappelijk zijn aangetoond. In een bericht uit 2022 kunt u daar meer over lezen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Website met informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker van het RIVM. Mammografie is het onderzoek van voorkeur bij de opsporing van borstkanker. Hier is een nieuwsbericht te lezen naar aanleiding van discussie in de media over screening op en diagnostiek van borstkanker. Er is onderzoek gedaan naar de toepassing van MRI voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel.

Congressen en cursussen

Publicaties

Ook in deze uitgave een grote variëteit aan artikelen. Klik hier om de ten geleide te lezen en klik hier voor de inhoudsopgave van deze uitgave.

Het zomernummer van de MemoRad ligt klaar om te lezen. Het preventief gezondheidsonderzoek wordt in deze uitgave extra belicht. Voor de beoogde invoering van de longkankerscreening worden de voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen. In Nederland werd de eerste 14 Tesla MRI-scanner voor menselijk gebruik ter wereld gebouwd. Radioloog Anja van der Kolk beschrijft wat hij kan en wat hij voor de radiologie kan betekenen. Ook het nieuwe concept cross hospital workflow, waarbij teleradiologie wordt ingezet voor verlaging van de werkdruk én verhoging van het werkplezier, komt aan bod. De sectie Historie neem ons mee in de opmerkelijke geschiedenis van de radiumkuuroorden in Nederland en het belangrijke werk van natuurkundige Hermine Folmer. Een rapportage van de CLUB Sandwich mag niet ontbreken, evenals een verslag van een congres met een breed perspectief: 'The future of Medical Imaging and Radiotherapy'. Ook aandacht voor de prijswinnaar van de Frederik Philipsprijs, Rob Holtackers en de winnaars van de Ziedses des Plantes prijs, Laura van der Kamp en Bader Alfares. Roland Martens presenteert zijn proefschrift in deze uitgave. Tot slot nog een bericht uit Suriname van Huib van den Hout en ook de werkgroep zichtbaarheid informeert u weer. 

MemoRad 2023 - 1

De eerste MemoRad van 2023 is gepubliceerd. In dit nummer staan zeer uiteenlopende artikelen over facetten van opleiding, wetenschap, arbeidsmarktperspectief en de dagelijkse praktijk.
Een bijdrage van de sectie Historie is opgenomen over het bekende schilderij De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp. We blikken terug op de indrukwekkende loopbanen van Hans Bloem, Albert de Roos, Herman Kroon en Jelle Barentsz. Ook vindt u de naschriften over markante mannen als Ad Bot en Kees Thijn. Er is aandacht voor het nieuwe opleidingsplan Orange met tips voor zowel aios als opleider hoe met deze veranderingen om te gaan. De resultaten van de jaarlijkse jonge klarenenquête geven ons inzicht in de toch lastige arbeidsmarkt voor de jonge klare radiologen. Met twee samenvattingen van recente proefschriften is wetenschap ook vertegenwoordigd. Tevens treft u een overzicht aan van de 18 ingezonden proefschriften voor de Frederik Philipsprijs die tijdens de CLUB Sandwich 2023 wordt uitgereikt. Ook treft u meer informatie over het programma van de CLUB Sandwich aan. Met de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie en de rol van de vertebral fracture asessment en de toepassingen van PET-MRI in de klinische praktijk, is er aandacht voor de klinische praktijk. Tot slot is bekend geworden dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een grote financiële bijdrage doet voor wetenschappelijk onderzoek binnen het Innovation Center for Artificial Intelligence, een prachtig initiatief waar ook meerdere afdelingen radiologie in den lande aan deelnemen.

Dit themanummer schenkt aandacht aan het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. De radiologie-gerelateerde tuchtrechtelijke jurisprudentie van 2011 tot en met 2021 staat hierin centraal. Verder belicht dit nummer de individuele verwijtbaarheid van een zorgverlener. Hierbij wordt toegelicht dat een (tucht)klacht verder kan reiken dan alleen de radioloog of aios wiens handelen centraal staat in de tuchtzaak. Ook wordt een inkijkje gegeven in hoe de beslissing van een tuchtcollege tot stand komt en voor welke uitdagingen de tuchtcolleges staan. De belangrijkste uitdaging is misschien wel het verhogen van het lerend rendement van het tuchtrecht. Hierbij worden meteen de verschillende knelpunten besproken die dit leren op dit moment belemmeren. Voor radiologen die te maken krijgen met een (tucht)klacht kan de bijdrage van de Federatie Medisch Specialisten behulpzaam zijn. 

In deze MemoRad een mooi verslag van de ECR 2022. Extra mooi met Regina Beets Tan als president en Nederland mocht zich dit jaar presenteren met het passende thema 'Building bridges'. In tegenstelling tot wat nog in het voorwoord staat, heeft de ESR toch moeten besluiten om de ECR 2023 weer naar maart te verplaatsen. Het wordt dus geen zomereditie maar weer als vanouds in maart. Verder een verslag van de voor het eerst door de sectie Juniorleden georganiseerde Radiologische Zomerspelen voor alle leden van de NVvR. Volgend jaar kunt u aanwezig zijn bij de tweede editie. Ook een verslag van het PACS jubileumcongres over de radiologische toekomst is te lezen. Van de sectie cardiovasculaire radiologie vindt u een artikel over de toenemende rol CT coronair angiografie in de kliniek, en een korte uitleg over de nieuwe Nederlandse richtlijn. Daarnaast vindt u in dit nummer nog een variëteit aan artikelen. Zo schenken we in dit nummer aandacht aan de winnares van de Frederik Philipsprijs 2022: Manon Kappelhof. Mahican Gielen vertelt in dit nummer over haar woon- en werkervaring in Noord-Jutland.