Sponsoring Proefschrift NVIR

Ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van interventieradiologie biedt de Nederlandse Vereniging voor Interventieradiologie financiële ondersteuning aan voor de publicatie van proefschriften. De bijdrage bedraagt €750,00.

Voorwaarden voor toekenning

  • Het hoofdonderwerp van het proefschrift betreft een radiologische interventie
  • De promotor of tenminste een van de co-promotoren is interventieradioloog en lid van de NVIR
  • De graad van doctor wordt behaald aan een Nederlandse universiteit
  • Het proefschrift is goedgekeurd door de beoordelingscommissie van de betreffende universiteit. Bij de aanvraag voor financiële ondersteuning wordt een bewijs hiervan aangeleverd alsook een samenvatting van het proefschrift
  • In het proefschrift wordt vermeld dat financiële ondersteuning van de NVIR is verkregen

Procedure

Sponsoring kan worden aangevraagd door onderstaande gegevens samen met een bewijs van goedkeuring proefschrift door de beoordelingscommissie te verzenden naar info@nvir.nl.

  • Naam/namen en affiliatie promovendus
  • Naam/namen en affiliatie(s) promotor(en) en co-promotor(en)
  • Plaats en datum van verdediging
  • De titel van het proefschrift
  • Samenvatting van het proefschrift (100-200 woorden)