Sectiestandpunt beeldvorming CWK bij kinderen met trauma

Het Standpunt Beeldvorming CWK bij kinderen met trauma (Sectie Kinderradiologie, 2018) gaat in op een actuele zorgvraag uit  het veld en geeft tijdelijk richting aan zorgverleners. Dit standpunt kan worden gebruikt als voorloper van een richtlijn. Het standpunt is vastgesteld door de sectie kinderradiologie op 28-6-2018 en door het algemeen bestuur op 9-7-2018; en wordt door de AV geautoriseerd op 15-11-2018.

Categorie 
Type 
Sectie
Trefwoorden 
CWK
kinderen
trauma