Visiedocument Commissie Wetenschap

De Commissie Wetenschap is door de NVvR ingesteld voor het delen en faciliteren van interne en externe visie op het gebied van wetenschap, zorgevaluatie en innovatie. De commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling en coördinatie van het NVvR wetenschapsbeleid. Hierin staat het vertegenwoordigen en samenbrengen van de leden van de NVvR centraal. De commissie speelt hiertoe een belangrijke en actieve rol bij het inventariseren, stimuleren en ondersteunen van verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan wetenschappelijke, innovatie- en zorgevaluatie-activiteiten binnen de radiologie in Nederland.

In dit document worden de missie en visie – in aansluiting op de Strategische Visie 2021-2030 van de NVvR – van de Commissie Wetenschap beschreven, alsmede de doelstellingen, organisatie en taken van de commissie.

Het visiedocument is op 24 juni 2024 vastgesteld in de AV (NVvR).

Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
wetenschap
visiedocument
commissie wetenschap