Visiedocument Commissie Wetenschap

De commissie Wetenschap is ingesteld voor het delen en faciliteren van interne en externe visies op het gebied van wetenschap en innovatie. In dit document wordt de missie en visie van de commissie Wetenschap beschreven. De commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling en coördinatie van het NVvR wetenschapsbeleid en speelt een belangrijke en actieve rol bij het inventariseren, stimuleren en ondersteunen van verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan alle wetenschappelijke en innovatieve activiteiten binnen de radiologie in Nederland.
Dit visiedocument beschrijft de doelstellingen en taken van de commissie. Het is een ‘levend’ document dat jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig kan worden bijgesteld. Het visiedocument is op 18 juni 2020 vastgesteld in de AV (NVvR).

Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
wetenschap
visiedocument
commissie wetenschap