Normendocument kwaliteitsvisitatie NVvR (2015)

Het normendocument (geaccordeerd AV d.d. 04-06-2015 en tekstueel gewijzigd in 2018) beschrijft 20 kwaliteitsnormen t.b.v. de praktijkvoering radiologie. Er worden 4 domeinen beschreven: evaluatie van zorg, vakgroepfunctioneren, patiëntenperspectief en de professionele ontwikkeling. Het normendocument dient als leidraad bij de kwaliteitsvisitatie van maatschappen en vakgroepen, en vervangt daarmee de oude set interne prestatie-indicatoren van de NVvR.

Status 2021: Om verdere integratie tussen de specialismen van radiologie en nucleaire geneeskunde te bevorderen en visitatie van (toekomstig) gefuseerde afdelingen efficiënter te maken, is een geïntegreerde normen- en waarderingssystematiek en visitatiemethodiek ontwikkeld waarmee gezamenlijke kwaliteitsvisitaties uitgevoerd kunnen worden. Vanaf eind 2021 zal dit nieuwe normendocument worden gebruikt. Klik hier voor meer informatie over dit kwaliteitsproject.

Categorie 
Type 
Kwaliteitsnorm
Trefwoorden 
visitatie
normen