Commentaarfase richtlijnmodules Colorectaal carcinoom

De commentaarfase van 4 nieuwe en 2 herziene concept modules van de richtlijn Colorectaal carcinoom is van start gegaan. Tot en met 4 januari 2024 kunt u commentaar inleveren. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.