Straling

Hieronder is informatie over Straling opgenomen, zowel voor radiologen als andere geïnteresseerden.

Links naar informatie over straling

-De NVvR heeft een voorlichtingspagina over straling voor patiënten opgesteld. 
-De site van het Reactor Instituut Delft is primair bedoeld voor informatievoorziening aan het publiek over straling, maar kan ook interessant zijn voor het onderwijs, of voor opleiders en vakspecialisten die voorlichtingsmateriaal zoeken.
-Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt informatie op haar website aan over het veilig werken met straling. 
-De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Samenwerking (ANVS) is opgericht per 1 januari 2015. De ANVS heeft taken van de rijksoverheid op het gebied van vergunningverlening, wet- en regelgeving, toezicht en handhaving. Ook het RIVM heeft toezichthoudende taken en publiceert regelmatig rapporten over medische stralingstoepassing in Nederland. 

VOOR RADIOLOGEN:

De NVvR is vertegenwoordigd in de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS). NCS is een orgaan waarin allerlei instanties die betrokken zijn bij straling in ziekenhuizen samenwerken. Ook is de NVvR aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiene (NVS), waar diverse deskundigen samenwerken om mensen, dieren, planten en goederen te beschermen tegen straling. Binnen de NVvR worden stralingsonderwerpen behartigd door de sectie Techniek.

Vragen over de geldigheid van behaalde stralingsdiploma's? Of over diagnostische referentieniveau's, zoals opgesteld door NCS?