Overig

Overzicht van kwaliteitsdocumenten, informatie en websites van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

Guideline contrast media in English

NVvR Guidelines on Safe Use of Contrast Media

Federatie Medisch Specialisten

Zorgevaluatie

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland - Transparantiekalender

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

European Society of Radiology

3rd Edition of Esperanto, ESR Guide to Clinical Audit in Radiology

HOVON

HOVON imaging group van stichting HOVON (stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland). Deze stichting houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, zoals leukemie en lymfklierkanker.
zie : Afvaardiging vanuit de NVvR in de imaging groep.
zie : Richtlijnen op het gebied van de oncologische hematologie. 

 

 

 

Overig

  • VMS Medische technologie: convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis
  • Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging. Webversie (2017) vervangt de papieren versie (2009). Tot stand gekomen zonder afvaardiging of inhoudelijke input vanuit de NVvR.
  • Publicaties van de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie, waaronder de richtlijn gonadenafscherming en de leidraad veilig werken met MRI. 

pagina bijgewerkt: 7-12-2023