Radiologendagen

Jaarlijks worden door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de Radiologendagen georganiseerd. Het tweedaagse congres heeft een wisselend thema en vindt ook vaak op een andere locatie plaats.

De Radiologendagen zijn het moment waarop geheel radiologisch Nederland samenkomt en onderwerpen die sectie- en subspecialisme-overstijgend zijn worden besproken.

Vanaf 2017 vallen de Radiologendagen samen met de Chirurgen- en Anesthesiologendagen. Hierdoor zullen verschillende ziekenhuizen gereduceerde programma's hebben voor diverse afdelingen, waardoor er meer radiologen en aios van een afdeling of vakgroep de mogelijkheid hebben om de tweedaagse, jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen.

De Radiologendagen zijn het moment waarop we elkaar ontmoeten, bijpraten en ervaringen en kennis delen, zowel met assistenten in opleiding, jonge klaren, ervaren radiologen en nucleair geneeskundigen als ‘éminences grises’.

Planning toekomstige Radiologendagen:

24-25 mei 2018
16-17 mei 2019

In 2016 was het thema 'The sky is the limit' en stonden de Radiologendagen in het teken van het lustrum van de NVvR. De aankondiging van deze editie in Studio 21 in Hilversum treft u hier aan.

De lustrumeditie van de Radiologendagen mei 2017, georganiseerd in WTC Rotterdam, had als thema 'Radioloog in the lead'.