Kwaliteitsprojecten

Een belangrijke doelstelling in het kwaliteitsbeleid is een continue verbetering en borging van kwaliteit van zorg. De projectagenda van de NVvR behandelt verschillende thema's, zoals de ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren en scanprotocollen.

Kwaliteitsprojecten

Voor verbetering en borging van kwaliteit van zorg is het noodzakelijk dat verschillende kwaliteitsinstrumenten op een uniforme en gestructureerde wijze op elkaar worden afgestemd. Dit kan door ontwikkeling en toepassing van evidence-based richtlijnen, monitoring van de zorg door middel van indicatoren, kwaliteitsregistraties en complicatieregistraties, bij- en nascholing op maat, kwaliteitsvisitaties en de evaluatie van het individueel functioneren van medisch specialisten. De commissie kwaliteit coördineert de projectagenda van de NVvR die deze verschillende thema's behandelt.
Heeft u een idee voor een nieuw project of wilt u uw expertise inzetten bij een lopend initiatief: klik hier.

Lopende projecten

Eindproducten

Kwaliteitsgelden (SKMS)

Kwaliteitsprojecten kunnen worden gefinancierd vanuit de ‘kwaliteitsgelden medisch specialisten’. Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zijn overeengekomen dat hiervoor jaarlijks een vast geïndexeerd bedrag wordt gereserveerd, zodat de kwaliteitsbevordering structureel gefinancierd wordt. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Zij is opgericht door de FMS en Zorgverzekeraars Nederland. Jaarlijks stelt SKMS de kwaliteitsgelden beschikbaar aan de wetenschappelijke verenigingen van de erkende medisch specialismen voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van hun kwaliteitsbeleid, dat niet op een andere wijze wordt gefinancierd. Projecten kunnen alleen via de wetenschappelijke vereniging worden ingediend. 
Contactpersoon: Mw. K. Flobbe

 

 

 

 

Er zijn geen documenten gevonden die in ontwikkeling zijn.